Feszített víztükrű úszómedencék

A medence vízszintje állandó-állandó vízszintű medence

A víztükör - általában - a medence felső síkjában van. Használatkor a vízkiszorításból eredő vízmennyiség egy un. kiegyenlítő tárolóban gyűlik.

Feszített víztükrű úszómedence előnyös tulajdonságai

 • Esztétikai tulajdonság! Általában magán célra ez okból választják ezt a típust.
 • Használat közben a vízszint állandó. Úszáskor nem lép fel visszahullámzás.
 • Kis méretű medencék esetében a használói létszám csak a férőhelytől függ, mert az úszómedence használók vízkiszorítása a gépházban elhelyezett kiegyenlítő tárolóban gyűlik (persze ha megfelelően van méretezve a kiegyenlítő tároló).
 • Úszás közben a medence körüli tér a látómezőben van.

Feszített víztükrű úszómedence hátrányos tulajdonságai

 • Drágábban kivitelezhető úszómedence (30%-kal drágább)
 • Beltéri elhelyezésnél az úszómedence vízfelület takarásakor 5-10 m2 takaratlan vízfelülettel kell számolni. A medence körüli takaratlan vályú miatt az üzemeltetési költsége magasabb ennek a medence típusnak.
 • Az úszómedencébe hulló úszó szennyeződés a medence körül az un. túlfolyó rácson gyűlik, annak takarítása időigényes. Ennek a medence típusnak a kültéri elhelyezése nem szerencsés.
 • Szerkezetileg nagyobb hely igény (túlfolyó vályú)
 • Nagyobb gépház igény (kiegyenlítő tároló)
 • Labdajátéknál a labda kipattan a medencéből
 • Működése zajjal jár (vályú vízcsobogás)
 • Bonyolultabb vízgépészete miatt a víz „elszabadulás” veszélye magas
 • Medencébe való ugráláshoz hátrányosabb (kiegyenlítő tároló)

Összegezve elmondható, hogy magán célra sok szempontból tökéletes választás a süllyesztett víztükrű működésű úszómedence.

Közületi úszómedence építés esetén létezik egy korlát miszerint 100 m3 feletti úszómedencét feszített víztükrű működéssel kell megépíteni. Ez azért van így, mert közületi használat során az úszómedence vízfelülete határozza meg a medence egyidejű használói létszámot. Ebből következően egy ekkora medence esetében a nagy használói létszámból eredő nagy mennyiségű vízkiszorítás (200liter/fővel kell számolni) nem teszi lehetővé a süllyesztett víztükrű rendszerben megépített vízgépészet hibátlan működését.

Feszített víztükrű medencéknél az úszómedence mellett elhelyezett megfelelően méretezett „kiegyenlítő tároló” fogadja be a medence használat során jelentkező „kiszorított” vízmennyiséget. A medence fő vízgépészeti terméke a „kiegyenlítő tároló”.

Süllyesztettet víztükrű medencék esetében a medencevízszint a használói létszám függvényében változik, ezért a vízfelszín tisztítása, „lefőlözése” korlátozva van, mert a „lefőlözés” csak bizonyos vízszinteken működik. A medence fő vízgépészeti terméke a „szkimmer/főlöző”.

A fentiekben részletezett süllyesztett működési rendszer lényeges hátránya magán használatú úszómedence esetén nem érvényesül, mert pl. egy 100 m3-es úszómedencét is csak max. 6 fő (családtagok) fognak használni.

A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy beltéri elhelyezésű úszómedence esetén többször döntenek a feszített víztükrű működési rendszer mellett, mert ez esetekben általában a feleség esztétikai döntése érvényesül az elkészült medence fotók láttán.