Kerti úszómedence hatósági építési engedélyeztetése

Frissítve: 2017. június.

A 312/2012. (XI. 08.) Kormány rendelethez 482/2016 (XII.28) Kormány rendelet 31.paragrafusa, 4. melléklete. Hatályos 2017.I.2-tól.

  • Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység: magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

A legújabb rendelet értelmében építési engedély nélkül, méretkorlátozástól függetlenül építhető magán használatú kerti úszómedence.

De még mielőtt nekikezdene ásni olvassa tovább:

Nagyon fontos megemlítenem, hogy a Helyi Építési Szabályzat felől köteles érdeklődni a helyi önkormányzatnál, mert több esetben tapasztaltam, hogy a helyi rendeletek korlátozni tudják a medenceépítési tevékenységet. Az építési osztályon meg kell érdeklődni a kerítésektől, épületektől elhagyandó távolságokat, mert ezek az adatok lakóterületenként változhatnak (általában 3-3 m).

Fontos figyelembe venni, hogy az engedély nélkül építhető építményt is csak az előírás szerint megfelelő helyre, beépíthetőségi %-ot nem túllépve szabad csak építeni. Éppen ezért könnyedén előfordulhat az az eset is, hogy jelenleg érvényben lévő építési engedélyeztetés nélkül megépíthető kerti medencét egyéb helyi szabályozás miatt mégsem építheti meg az ingatlanon. A jogszerűtlenül megépített építmény egy esetleges bejelentést követően kizárólag bontási határozatot fog kapni. Például egy barlang védett területen vagy szomszéd kerítésétől és ez miatt a szomszéd lakóépületétől nem megfelelő távolságtartással megépített úszómedence szabálytalan építés. Az első esetnél természetvédelmi okból második esetnél szomszéd lakóépületének veszélyeztetési oka miatt fog bontási határozatot kapni a szabálytalanul elhelyezett kerti úszómedence.

A fenti leírásból kitűnik, hogy engedély nélküli építés fokozottabb körültekintést igényel mint egy építési engedélyes építés, ebből kifolyólag körültekintően, helyi építési szabályokat betartva építsünk.